การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) คืออะไร?

Coaching for Executive, The meaning of

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้วยการชวนคิดชวนคุย การฟัง และการตั้งคำถามที่ทรงพลัง จากโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจได้ขยายมุมมองในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเห็นในมุมมองที่ต่างไป หรือในมุมมองที่ไม่เคยมองมาก่อน

 

ช่วยให้ผู้บริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ ขยายศักยภาพในการประเมินสถานการณ์เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ที่ต้องเผชิญ สามารถมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเองในแบบเฉพาะตัวและสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่จะสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ สามารถพัฒนาการสื่อสารที่ชัดเจน ลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ด้วยความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นในระดับลึกมากขึ้น

ผู้บริหารทีม Executive Coaching

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เหมาะกับผู้บริหารในระดับใด ?

การโค้ชผู้บริหารโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดคุยแบบ One on One ระหว่างโค้ชและผู้บริหาระดับสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในแบบเฉพาะตัวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อช่วยขยายขีดความสามารถในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิด การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารได้เข้าถึงคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวเองที่จะเสริมพลังไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจองค์กรให้เกิดการทำงานที่ลื่นไหล ไม่สะดุด มีความสุข และอิ่มเอม

การโค้ชผู้บริหาร สามารถสนับสนุนผู้บริหารในด้านใดได้บ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากบทความนี้ การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

การโค้ช คืออะไร ?

What is Coaching

การโค้ช (Coaching) กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน ธุรกิจ หรือ ชีวิตส่วนตัว แต่สำหรับหลาย ๆ คน คำว่า “การโค้ช” อาจยังไม่แน่ใจในความหมายและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน บทความนี้จึงมุ่งหวังที่จะอธิบายความหมายของ “การโค้ช” กลไกการทำงานของการโค้ช ประเภทของการโค้ช รวมไปถึงประโยชน์ที่คุณสามารถได้รับจากการโค้ช

การโค้ช คืออะไร ?

การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ช และ ผู้รับการโค้ช หรือที่เราเรียกว่า โค้ชชี ทำงานร่วมกัน โดยโค้ชจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อให้โค้ชชี ค้นหาศักยภาพ พัฒนาตนเอง และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ การตั้งคำถาม และสนทนา โดยโค้ชจะไม่บอกวิธีการแก้ปัญหา แต่จะช่วยให้โค้ชชีค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

หลักการสำคัญของการโค้ช คือ

 • 🔆 เน้นการถามเพื่อให้โค้ชชีค้นพบศักยภาพของตนเอง มากกว่าการบอก
 • 🔆 มุ่งไปที่ศักยภาพ มากกว่าปัญหา
 • 🔆 ให้ความสำคัญกับการลงมือทำ มากกว่าการพูด
Coaching - TAPS Model

เป้าหมายของการโค้ช คือ

 • 🔆 ช่วยให้โค้ชชี่ค้นหาเป้าหมาย ที่แท้จริงของตัวเอง
 • 🔆 พัฒนาทักษะ และความสามารถ
 • 🔆 ปลดล็อกศักยภาพ ที่มีอยู่
 • 🔆 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
 • 🔆 สร้างความพึงพอใจ ในทุกด้านของชีวิต

ประเภทของการโค้ช มีหลายประเภท เช่น

Life Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาชีวิตโดยรวมในทุกด้านของ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความสุข

Business Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาการทำงาน ทักษะ ความสัมพันธ์ และความสำเร็จในองค์กร

Executive Coaching: มุ่งเน้นไปที่การโค้ชเพื่อพัฒนาผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ และกลยุทธ์

Executive Coaching 1-1

กระบวนการของการโค้ชโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

 • 🔆 การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโค้ชและโค้ชชี่
 • 🔆 การฟังอย่างตั้งใจไม่ตัดสิน 
 • 🔆 การกำหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจน
 • 🔆 และการตั้งคำถามที่จะช่วยกระตุ้นให้โค้ชชีขยายศักยภาพที่มี
 • 🔆 การสรุป ติดตามผล และการวัดผล

ตัวอย่างของการโค้ช

 • 🔆พนักงานต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดบางประการจากความเชื่อที่ว่ามีตนเองความสามารถไม่พอ หรือ ไม่ดีพอ การโค้ชสามารถช่วยให้โค้ชชีเห็นความเชื่อที่ฉุดรั้ง รวมถึงการเห็นศักยภาพภายในตนเองที่ซ่อนอยู่จนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้
 • 🔆ผู้บริหารต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ หรือ การตัดสินใจ โค้ชสามารถช่วยให้ผู้บริหารขยายมุมมอง เห็นมุมที่ต่างไป เข้าใจผู้อื่น เพื่อช่วยให้การบริหารงาน หรือการตัสินใจ ทำได้อย่างรอบคอบ มองได้รอบด้าน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 🔆บุคคลทั่วไปที่เบิร์นเอาท์ หมดไฟ ไม่มีจุดหมายในชีวิต การโค้ชสามารถช่วยให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายเฉพาะตนที่เป็นจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตอย่างมีความความหมาย และมีความสุข อิ่มเอม
การโค้ช COACHING

การโค้ช เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาตนเอง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกสถานการณ์
หากคุณกำลังมองหาวิธี
• ค้นหา พัฒนา ศักยภาพเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง
• พัฒนาตนเอง
• บรรลุเป้าหมาย
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• สร้างความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของชีวิต

การโค้ช อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

Jimi The Coach ปลดล็อกศักยภาพของผู้บริหาร
ด้วย Coaching One-on-One สู่ความสำเร็จ

Executive coaching - One on One

Jimi The Coach บริษัทของเราทราบเป็นอย่างดีว่าโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้การบรรลุความสำเร็จทั้งด้านส่วนตัวและด้านการบริหาร อาจเป็นการเดินทางที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารหลายท่านพบว่าตัวเองต้องการพื้นที่การรับฟัง และ คำถามที่กระตุ้นความคิดที่สร้างสรรค์ และการสนับสนุนความคิดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำทางสู่จุดหมายของตนเองและองค์กร ให้เร็วเท่าทันหรือเร็วมากกว่าโลกที่หมุนไป การ Coaching แบบ One-on-One เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยผู้บริหารให้เกิดการตระหนักรู้และเห็นภาพความสำเร็จได้คมชัดยิ่งขึ้น ซึ่งการ Coaching ในรูปแบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับโลก ซึ่งการ Coaching แบบ One-on-One จะเป็นในรูปแบบวิธีการที่เฉพาะตัวในการปลดล็อกศักยภาพของผู้บริหารแต่ละคน

Jimi The Coach ชวนท่านเข้าใจการ Coaching ในรูปแบบ One-on-One

Executive Coaching 1-1

การโค้ช One-on-One คือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ระหว่าง Coach และ Coachee หรือ ผู้บริหาร ซึ่งการพูดคุยจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน การตัดสินใจ หรือ สิ่งที่เข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบต่อการบริหาร การพูดคุยจะเป็นความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนในทุกครั้งที่มีการพูดคุย มีหมุดหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การพูดคุยจะเป็นการตั้งคำถามโดย Coach เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ตอบและ Coach จะพาผู้บริหารคิดจากการตั้งคำถาม อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่อาจะยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ ประเด็นปัญหาสำคัญที่ยังติดอยู่และต้องการแก้ไข ซึ่งเริ่มต้นจากการเข้ามาสังเกต ปรับ และเปลี่ยนภายในตนเองก่อน ซึ่งอาจมีคนเข้าใจผิดอยู่เป็นจำนวนมากกว่า การ Coaching คือการสอนหรือแนะนำ แต่สำหรับ Jimi the coach เราเชื่อว่าศักยภาพทั้งหมด ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ ของผู้บริหารนั้นมีมากมายเพียงพออยู่แล้ว การโค้ชคือ การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้บริหารนั้นกลับมามองเห็น และ ดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมา

ความรับผิดชอบและการให้กำลังใจ

Coaching Exucutive

ความสำเร็จมักต้องการความรับผิดชอบและการให้กำลังใจที่ต่อเนื่อง ในการ Coaching One-on-One นั้น Jimi The Coach จึงนำเสนอเป็นการโค้ชทั้งหมด 6 ครั้งในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีการวิเคราะห์และประเมินตัวเองอยู่เสมอสำหรับตัวผู้บริหารเอง การ Coach ในแต่ละครั้งจะเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริหารยังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อยังคงอยู่ในทิศทางของวัตถุประสงค์ของพวกเขา เป็นการประเมินความคืบหน้า สร้างความรับผิดชอบ กระตุ้นความตั้งใจสู่การดำเนินการต่อเนื่องไม่หยุด ไม่ลืม ไม่หมดไฟ

เอาชนะอุปสรรค

ในชีวิตการบริหารนั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย ในบางครั้งสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็อาจจะกระตุ้นความกังวล สงสัย หรือ ไม่แน่ใจ ในการบริหารงานหรือการตัดสินใจ การ Coach แบบ One-on-One จะช่วยพาผู้บริหาร พูดคุยถึงสิ่งที่กำลังกังวล เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสได้ลองคิด ลองเลือก และ ทดลองเผชิญความท้าทายนั้นๆ ด้วยการพูดคุย ซึ่งเมื่อได้ลองพูดคุย ผู้บริหารจะเห็นว่าศักยภาพที่มีในตนเองนั้น สามารถจัดการและหาทางที่ดีที่สุดให้กับทุกประเด็นได้ หลังจากนั้นความกังวลจะลดน้อยหรือหายไป และจะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง อย่างมั่นคง

การพัฒนาทักษะที่เหมาะสม

Coaching, Life coach, Plan, Success, Goal setting

ในบางครั้งผู้บริหารระดับสูงอาจเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองจากตำแหน่งในองค์กร เพราะฉะนั้นการ Coach One-on-One จะเข้ามาช่วยให้ผู้บริหารได้ลองทบทวนและระบุช่องโหว่ของทักษะภายในตนเอง และออกแบบเป้าหมายการพัฒนาตนเองไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของชีวิตการทำงานและองค์กร

JIMI THE COACH คือ เพื่อนร่วมเดินทาง

Thailand Coaching Academy

JIMI THE COACH เรามีความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกท่านมีความสามารถและมีความเก่งในการบริหารงานของท่านเอง บริษัท JIMI THE COACH เป็นเพียงเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อนคู่คิดที่จะคอยอยู่เคียงข้างผู้บริหารทุกท่าน และตั้งคำถามเพื่อให้ท่านได้ค้นพบเส้นทางการบริหารของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีจริยธรรม มั่นคง มีความสุข และ อิ่มเอม

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

Coaching for Executive

ในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการจูงใจทีมงาน เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Coaching Team Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านการจัดการ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดสรรทรัพยากร ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

Coaching and Managing
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านส่วนบุคคล เช่น ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Coaching for Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

การโค้ชผู้บริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

Coaching Management

JIMI THE COACH เป็นผู้ให้บริการโค้ชผู้บริหารและโค้ช LIFE COACH ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้บริหารโดยใช้แนวทาง การตั้งคำถามแบบ COACHING ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

สรุป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหารในทุกองค์กร

เริ่มต้นตั้งเป้าหมายปีใหม่ด้วยการทำ Self-Coaching

การตั้งเป้าหมายด้วย Self Coaching

Jimi The Coach Group ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในปีใหม่ 2024 นี้ ในการเริ่มต้นตั้งเป้าหมายปีใหม่ เราทราบดีว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดของชีวิต การทำ Self-coaching เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างและบำรุงจิตใจให้กับตนเอง 

นี่คือบทความที่เน้นการใช้ Self-coaching เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่ในปีใหม่ ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วย Self-coaching คุณสามารถเริ่มด้วยคำถามแนว Coaching กับตนเองเช่น

• ปีใหม่นี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมากที่สุด หากเลือกได้ 1 ข้อ

คำถาม  Coaching ในแนวทางนี้จะเป็นการให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในชีวิตของคุณซึ่งคำถามแนว Coaching เป็นคำถามที่มีรายละเอียดและลึกซึ้งกว่าคำถามทั่วๆไป จึงทำให้คำตอบที่ได้นั้น ชัดเจนและเริ่มต้นด้วยการระบุว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไร และเพราะอะไรถึงสำคัญสำหรับคุณ 

Jimi The Coach จึงให้ความสำคัญกับลักษณะคำถามแนวลงลึก ลงรายละเอียดแบบนี้เป็นอย่างมาก เพราะยิ่งคำถามละเอียด ก็จะยิ่งนำมาซึ่งคำตอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นกัน

Self-Coaching New year resolution

ความต่างระหว่างคำถามละเอียด และไม่ละเอียด เช่น

• ปีนี้อยากเปลี่ยนอะไร

    กับ

• ปีนี้จะมีหนึ่งสิ่งที่ต้องเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตตลอดทั้งปีนี้ดีขึ้น คุณจะเลือกเปลี่ยนอะไร

การคุณได้ลองตอบสองคำถามนี้ในใจ คุณจะทราบได้อย่างแน่นอนว่า คำตอบในความคิดของคุณนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง

หลังจากนั้นเราจะใช้คำถามแนว Coaching ไปต่อกับเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จ เช่น ในการใช้คำถามที่ช่วยให้การกำหนดเป้าหมายเป็นไปได้และมีความเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถติดตามและวัดผลได้อย่างชัดเจน เป็นคำถามที่สามารถทำได้และเข้าถึงได้ง่ายๆ และจำเป็นต้องระบุระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเป้าหมาย

การเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ บ่อยครั้งที่ Jimi the coach ให้ผู้รับการโค้ช ลองกำหนดสิ่งที่ทำได้ง่ายและต่อเนื่องเหมือนแค่เพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมในชีวิตที่ใช้พลังงานเพียง 1% เท่านั้น

ในการ Coaching คุณต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะทำงานกับตนเอง แต่การทำงานนั้นต้องประกอบด้วย เป้าหมาย ความหมาย และ ความสุขที่อิ่มเต็ม ด้วย เพราะการการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะด้านในก็ตามเป็นเรื่องระยะยาวที่เราอยากทำให้ได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและผลลัพธ์นั้นจะอยู่กับเราตลอดไป

Successful Leader

Jimi the Coach ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ถึงแม้อาจเคยละเลยเป้าหมายบ้าง แต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด ส่วนที่สำคัญที่สุดของการ Coaching คือภาพในระยะยาวของชีวิต ถึงแม้เราจะเคยล้ม แต่ขอให้ปีใหม่นี้ทุกท่านลุกขึ้นใหม่และใช้ชีวิตอย่างสง่างามและเป็นสุขตามที่ตั้งใจไว้  บริษัท Jimi The Coach ขออยู่เคียงข้างท่านในทุกช่วงเวลา และขอร่วมสนับสนุนทั้งกายและใจของทุกท่านตลอดไป

” ขอให้มีความสุขในปีใหม่ 2024 นี้ จากพวกเรา กลุ่มบริษัท Jimi The Coach Group”

คำถามของโค้ช กับการสะท้อนและพัฒนาชีวิต

Coaching questions for reflection and life development

การใช้คำถามในกระบวนการโค้ชเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อน กระตุ้นความคิด และนำทางในการพัฒนาชีวิตด้วยคำถามที่ถูกต้องการโค้ชสามารถช่วยคนให้เข้าใจตนเองมากขึ้น ตั้งเป้าหมาย และปรับทิศทางการดำเนินชีวิต

 

ในวันนี้ JIMI THE COACH จึงทดลองนำ 20 หัวข้อประเด็นที่สำคัญในชีวิต กับ 20 คำถามในแบบโค้ชชิ่ง ให้เราได้ลองมาตั้งคำถามและทดลองตอบกับตัวเองดู หากว่าพร้อมแล้ว เตรียมกระดาษกับปากกาได้เลย

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

 

    1. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

            🚩 คุณคิดว่าความสุขที่แท้จริงมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?

 

    2. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : เป้าหมายและฝัน

            🚩 มีเป้าหมายหรือความฝันใดที่คุณอยากทำในชีวิตนี้?
 

    3. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์

            🚩 คุณต้องการให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณต่อไปหลังจากนี้มีระยะห่างมาแค่ไหน?
 

    4. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพัฒนาตนเอง

            🚩 มีทักษะหรือความสามารถใดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการพัฒนาให้ได้ในปีนี้?
 

    5. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการเวลา

            🚩 ถ้าให้คะแนนการจัดเวลาในชีวิตเต็ม 10 ตอนนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่?

               และถ้าจะทำให้เต็ม 10 คุณต้องเพิ่มอะไรในตัวคุณเอง?

 

    6. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การทำงานและความสำเร็จ

            🚩 คุณรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงความสำเร็จทางอาชีพ?
 

    7. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างสรรค์แผนชีวิต

            🚩 ภาพที่ดีที่สุดในวัย 50 ของคุณเป็นอย่างไร?
 

    8. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสมดุล

            🚩 คุณมีวิธีใดในการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน?
 

    9. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพบความหมายในชีวิต

            🚩 หากว่าทุกงานในโลกได้เงินเดือนเท่ากันคุณจะเลือกอาชีพอะไรที่ตอบคุณค่าในตัวคุณมากที่สุด?
 

    10. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การจัดการความเครียด

            🚩 มีเทคนิคหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ก่อนนอนเพื่อให้คุณหลับได้สบายในแต่ละวัน?
 
 
Life Coaching questions

 

    🚩 20 คำถามแบบโค้ช (Coaching Questions) ในประเด็นที่สำคัญกับชีวิต

   

    11. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความสัมพันธ์ในทีม 

            🚩 ถ้าให้คุณคิดวิธีใหม่ๆที่จะใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม วิธีใดคือวิธีที่คุณคิดว่า ควรลองแต่ยังไม่เคยได้ลองทำ?

 

    12. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การบริหารการเงิน

            🚩 คุณมีแผนหรือกลยุทธ์ใดในการบริหารการเงินเพื่ออนาคตที่มีความสุข?
 

    13. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การพักผ่อนและสุขภาพ

            🚩 การนอนที่ดีที่สุดในรอบปีนี้ของคุณมีส่วนประกอบมาจากกิจกรรมอะไรบ้าง?
 

    14. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมีส่วนร่วมในชุมชน

            🚩 หากมีปัญหาสักปัญหาที่คุณคิดว่าถ้าแก้ไขแล้วชุมชนนี้จะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นทั้งชุมชน
               คุณคิดว่าปัญหานั้นคืออะไร? และ คุณจะเป็นผู้จุดประกายการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวคุณอย่างไร?
 

    15. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การเรียนรู้และพัฒนาตน

            🚩 มีแนวทางหรือกิจกรรมใดที่คุณใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง?

 

    16. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตัดสินใจในสถานการณ์ยากลำบาก

            🚩 คุณมีวิธีการในการจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย?
 

    17. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การตั้งแต่งเป้าหมายสั้น ๆ

            🚩 มีเป้าหมายที่คุณคิดว่าถ้าบรรลุได้ในวันนี้และจะทำให้คุณมีความสุขหรือสำเร็จมากขึ้น ทันทีคืออะไร?
 

    18. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : ความสัมพันธ์กับตัวเอง

           🚩 ถ้าวันนี้คุณคือคนรักของตัวเองคุณอยากจะพาตัวคุณไปทำอะไร?
 

    19. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การมองเห็นความสำเร็จ

           🚩 ช่วยเล่าภาพความสำเร็จของคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหม?
 

    20. คำถามโค้ชชิ่งในประเด็น : การสร้างความมุ่งมั่น

           🚩 มีวิธีใดที่คุณใช้ในการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในชีวิตประจำวัน?
 

การตั้งคำถามเหล่านี้คือการทดลองใช้คำถามแบบโค้ชชิ่งกับตัวเรา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า Self coaching ซึ่งคำถามเปิดและมุ่งคำตอบในเชิงบวกนั้นจะเสริมสร้างพลัง หลักการ และวิธีการ ให้กับชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอน

เข้าใจคำว่า "ไลฟ์โค้ช"

ไลฟ์โค้ช

ไลฟ์โค้ช” หรือ “Life Coach” เป็นคำที่ได้รับความนิยมในวงการพัฒนาตนเองและเริ่มนิยมมากขึ้นในวงการธุรกิจหลังจากเริ่มค้นพบว่าส่วนสำคัญที่สุดในการสำเร็จในงานคือคนและชีวิตของคนในทุกด้านอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการทำงาน. ไลฟ์โค้ชคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามให้เกิดการฉุกคิดที่จะเสริมสร้างความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคน ช่วยถามในประเด็นคำถามที่ปรกติแล้วผู้รับการโค้ชอาจจะไม่กล้าถามตนเองหรือปรกติอาจจะเป็นคำถามที่เลี่ยงที่จะยอมรับในคำตอบตลอดมา, ซึ่งการยอมรับตัวตนที่แท้จริงนั้นคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะตามมากอีกมาก เพราะเมื่อเราเราใจและมั่นคงในตนเอง การตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการคิดตรึกตรองจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกบดบังด้วยความกลัวหรือความรู้สึกเชิงลบ ที่อาจส่งผลถึงการกระทบกันในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งก็เท่ากับเสียเวลาหรือทรัพยากรในการต้องมาจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าที่เราคิด. บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งถึงหน้าที่และบทบาทของไลฟ์โค้ช, พร้อมทั้งตัวอย่างคำถามที่เป็นไปได้ในการโค้ช

 

ไลฟ์โค้ชคือใคร?

สำหรับบริษัท Jimi the coach ไลฟ์โค้ชคือผู้ที่มีทักษะในการตั้งคำถาม ในแบบโค้ชชิ่ง นั่นคือคำถามในการนำผู้รับการโค้ช ให้มองเห็นภาพอนาคตในชีวิต เห็นสิ่งที่ติดอยู่หรือเป็นอุปสรรคในวันนี้ หรือ จุดที่อาจจะปลดความเชื่อที่จำกัดบางส่วนออกไปได้ ไปจนถึง แนวทางการไปสู่เป้าหมายด้วยตนเองในแบบที่ มีพลัง มีความสุข และ มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการคิดทบทวนตรึกตรองมากอย่างดีแล้ว

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการโค้ช

 • คุณต้องการให้ชีวิตของคุณมีความหมายในทางใด?
 • มีความสุขกับที่คุณอยู่ตอนนี้มากน้อยขนาดไหน?
 • เป้าหมายหรือความฝันของคุณคืออะไร?
 • มีสิ่งใดที่กำลังยึดตัวคุณไว้ไม่ให้ก้าวหน้า?
 • คุณรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงเป้าหมายของคุณ?
 • มีความสนใจหรือความทะเยอทะยานในสิ่งใดบ้าง?
 • ทักษะหรือความสามารถที่คุณต้องการพัฒนามีอะไรบ้าง?
 • คุณเคยลองทำอะไรที่น่ากลัวหรือท้าทายที่สุดในการทำงาน?
 • มีสิ่งใดที่คุณอยากทำแต่ไม่กล้าลงมือทำในองค์กรของคุณ?
 • คุณคิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไร?
Coaching Questions

การใช้คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ไลฟ์โค้ชเข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการและเป้าหมายของคน และจะสนับสนุนในการกำหนดแผนการทำงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น. การโค้ชจะช่วยให้คนเข้าใจตนเองมากขึ้น, พัฒนาตนเอง, และให้สัมผัสว่าพวกเขามีความสามารถที่จะถึงเป้าหมายในชีวิต

ไลฟ์โค้ช และกระบวนการตั้งคำถามของโค้ชเหมาะกับใคร

 1. นักธุรกิจและผู้นำ: คำถามในกระบวนการโค้ชเหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้นำที่ต้องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส่วนตัว, พัฒนาทักษะนำทาง, และเสริมสร้างทีมงาน
 2. คนที่กำลังมองหาเป้าหมายในชีวิต: สำหรับผู้ที่ต้องการความชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย, คำถามเหล่านี้ช่วยในการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการกระทำ
 3. บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะส่วนตัว: คำถามในการโค้ชเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพและส่วนตัว, เช่น การสื่อสาร, การจัดการเวลา, หรือการแก้ไขปัญหา
 4. คนที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง: คำถามเหล่านี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นประสบการณ์ที่มีความสำเร็จและซึมซับ
 5. นักเรียนหรือผู้พัฒนาตนเอง: สำหรับคนที่ต้องการความแน่ใจในทิศทางที่จะก้าวไป, คำถามเหล่านี้ช่วยในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงาน
 6. คนที่ต้องการความสนับสนุนในการตัดสินใจ: คำถามในการโค้ชเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยในการตัดสินใจอย่างมั่นใจและมีสติสัมปชัญญะในทางที่ถูกต้อง
Life Coach, ไลฟ์โค้ช

ควรเลือก โค้ชคนไหน

การเลือกไลฟ์โค้ชเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ พิจารณาคุณสมบัติ, ประสบการณ์, และวิธีการและรูปแบบในการโค้ช. อาจจะสามารถสอบถามจากท่านที่เคยใช้บริการแล้ว หรือสามารถนัดเพื่อพูดคุยกับโค้ชได้ กระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่า “Chemistry Check” คือการนัดหมายในการประเมินความเข้ากันเบื้องต้น ซึ่งผู้ต้องการใช้บริการสามารถขอนัดพบได้โดยอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับโค้ชหรือบริษัทโค้ชชิ่งที่ท่านได้ติดต่อไป

โดยสรุป บทบาทของ ไลฟ์โค้ช และ การโค้ชชิ่ง

Coach Coaching ผู้บริหาร

ไลฟ์โค้ช มีบทบาทหลายด้านที่เกี่ยวกับชีวิตของคน สำหรับ JIMI THE COACH เราเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองของชีวิตในแบบของตนเองไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงาน แต่ที่สำคัญที่สุด เราทุกคนก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่ต้องการใครสักคนที่รับฟังหรือตั้งคำถามที่ดีให้กับเราโดยไม่ตัดสิน เพื่อให้เราได้คิด และเลือกที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต

COACHING QUESTIONS :
การใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ COACHING เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ

Coaching, Coaching question, โค้ช, ไลฟ์โค้ช

การบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญ มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร หนึ่งในนั้นคือการใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Coaching เพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งและนำทางทีมงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Coaching ในการบริหารธุรกิจมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรเอง โดยเทคนิคนี้จะช่วยสร้างพื้นที่ในการสนทนาที่เปิดกว้างและเสริมสร้างการพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ด้วยการถามคำถามที่เน้นการคิดให้ลึกซึ้ง จะช่วยเปิดโอกาสในการสำรวจแนวคิดใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้คนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและความคิดของตนเองได้

 

เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Coaching ยังช่วยสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับทีมงาน ทำให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการตอบคำถาม และฝึกฝนทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ การตั้งคำถามแบบนี้ส่งเสริมให้ทีมงานรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมและมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนขององค์กร

สรุป เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Coaching เป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาทักษะการบริหารและการทำงานของทีมงาน ทำให้องค์กรและบุคคลากร เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนในสายงานที่แข็งแกร่งและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save