การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

Coaching for Executive

ในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการจูงใจทีมงาน เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Coaching Team Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านการจัดการ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดสรรทรัพยากร ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

Coaching and Managing
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านส่วนบุคคล เช่น ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Coaching for Executive
 1. การโค้ชผู้บริหารเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

การโค้ชผู้บริหาร สามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

การโค้ชผู้บริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ทักษะการวางแผนอาชีพ ทักษะการแสวงหาโอกาส เป็นต้น การโค้ชจะเน้นการช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

Coaching Management

JIMI THE COACH เป็นผู้ให้บริการโค้ชผู้บริหารและโค้ช LIFE COACH ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้บริหารโดยใช้แนวทาง การตั้งคำถามแบบ COACHING ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

สรุป

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้บริหารมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อนำองค์กรให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การโค้ชผู้บริหารจึงควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหารในทุกองค์กร

เข้าใจคำว่า "ไลฟ์โค้ช"

ไลฟ์โค้ช

ไลฟ์โค้ช” หรือ “Life Coach” เป็นคำที่ได้รับความนิยมในวงการพัฒนาตนเองและเริ่มนิยมมากขึ้นในวงการธุรกิจหลังจากเริ่มค้นพบว่าส่วนสำคัญที่สุดในการสำเร็จในงานคือคนและชีวิตของคนในทุกด้านอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการทำงาน. ไลฟ์โค้ชคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามให้เกิดการฉุกคิดที่จะเสริมสร้างความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคน ช่วยถามในประเด็นคำถามที่ปรกติแล้วผู้รับการโค้ชอาจจะไม่กล้าถามตนเองหรือปรกติอาจจะเป็นคำถามที่เลี่ยงที่จะยอมรับในคำตอบตลอดมา, ซึ่งการยอมรับตัวตนที่แท้จริงนั้นคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะตามมากอีกมาก เพราะเมื่อเราเราใจและมั่นคงในตนเอง การตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการคิดตรึกตรองจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกบดบังด้วยความกลัวหรือความรู้สึกเชิงลบ ที่อาจส่งผลถึงการกระทบกันในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งก็เท่ากับเสียเวลาหรือทรัพยากรในการต้องมาจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าที่เราคิด. บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งถึงหน้าที่และบทบาทของไลฟ์โค้ช, พร้อมทั้งตัวอย่างคำถามที่เป็นไปได้ในการโค้ช

 

ไลฟ์โค้ชคือใคร?

สำหรับบริษัท Jimi the coach ไลฟ์โค้ชคือผู้ที่มีทักษะในการตั้งคำถาม ในแบบโค้ชชิ่ง นั่นคือคำถามในการนำผู้รับการโค้ช ให้มองเห็นภาพอนาคตในชีวิต เห็นสิ่งที่ติดอยู่หรือเป็นอุปสรรคในวันนี้ หรือ จุดที่อาจจะปลดความเชื่อที่จำกัดบางส่วนออกไปได้ ไปจนถึง แนวทางการไปสู่เป้าหมายด้วยตนเองในแบบที่ มีพลัง มีความสุข และ มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการคิดทบทวนตรึกตรองมากอย่างดีแล้ว

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการโค้ช

 • คุณต้องการให้ชีวิตของคุณมีความหมายในทางใด?
 • มีความสุขกับที่คุณอยู่ตอนนี้มากน้อยขนาดไหน?
 • เป้าหมายหรือความฝันของคุณคืออะไร?
 • มีสิ่งใดที่กำลังยึดตัวคุณไว้ไม่ให้ก้าวหน้า?
 • คุณรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงเป้าหมายของคุณ?
 • มีความสนใจหรือความทะเยอทะยานในสิ่งใดบ้าง?
 • ทักษะหรือความสามารถที่คุณต้องการพัฒนามีอะไรบ้าง?
 • คุณเคยลองทำอะไรที่น่ากลัวหรือท้าทายที่สุดในการทำงาน?
 • มีสิ่งใดที่คุณอยากทำแต่ไม่กล้าลงมือทำในองค์กรของคุณ?
 • คุณคิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไร?
Coaching Questions

การใช้คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ไลฟ์โค้ชเข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการและเป้าหมายของคน และจะสนับสนุนในการกำหนดแผนการทำงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น. การโค้ชจะช่วยให้คนเข้าใจตนเองมากขึ้น, พัฒนาตนเอง, และให้สัมผัสว่าพวกเขามีความสามารถที่จะถึงเป้าหมายในชีวิต

ไลฟ์โค้ช และกระบวนการตั้งคำถามของโค้ชเหมาะกับใคร

 1. นักธุรกิจและผู้นำ: คำถามในกระบวนการโค้ชเหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้นำที่ต้องการสร้างแผนยุทธศาสตร์ส่วนตัว, พัฒนาทักษะนำทาง, และเสริมสร้างทีมงาน
 2. คนที่กำลังมองหาเป้าหมายในชีวิต: สำหรับผู้ที่ต้องการความชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย, คำถามเหล่านี้ช่วยในการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการกระทำ
 3. บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะส่วนตัว: คำถามในการโค้ชเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพและส่วนตัว, เช่น การสื่อสาร, การจัดการเวลา, หรือการแก้ไขปัญหา
 4. คนที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง: คำถามเหล่านี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นประสบการณ์ที่มีความสำเร็จและซึมซับ
 5. นักเรียนหรือผู้พัฒนาตนเอง: สำหรับคนที่ต้องการความแน่ใจในทิศทางที่จะก้าวไป, คำถามเหล่านี้ช่วยในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงาน
 6. คนที่ต้องการความสนับสนุนในการตัดสินใจ: คำถามในการโค้ชเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยในการตัดสินใจอย่างมั่นใจและมีสติสัมปชัญญะในทางที่ถูกต้อง
Life Coach, ไลฟ์โค้ช

ควรเลือก โค้ชคนไหน

การเลือกไลฟ์โค้ชเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ พิจารณาคุณสมบัติ, ประสบการณ์, และวิธีการและรูปแบบในการโค้ช. อาจจะสามารถสอบถามจากท่านที่เคยใช้บริการแล้ว หรือสามารถนัดเพื่อพูดคุยกับโค้ชได้ กระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่า “Chemistry Check” คือการนัดหมายในการประเมินความเข้ากันเบื้องต้น ซึ่งผู้ต้องการใช้บริการสามารถขอนัดพบได้โดยอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับโค้ชหรือบริษัทโค้ชชิ่งที่ท่านได้ติดต่อไป

โดยสรุป บทบาทของ ไลฟ์โค้ช และ การโค้ชชิ่ง

Coach Coaching ผู้บริหาร

ไลฟ์โค้ช มีบทบาทหลายด้านที่เกี่ยวกับชีวิตของคน สำหรับ JIMI THE COACH เราเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองของชีวิตในแบบของตนเองไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงาน แต่ที่สำคัญที่สุด เราทุกคนก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่ต้องการใครสักคนที่รับฟังหรือตั้งคำถามที่ดีให้กับเราโดยไม่ตัดสิน เพื่อให้เราได้คิด และเลือกที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต

5 คำถามที่เราควรถามตัวเอง พร้อมก้าวไปข้างหน้าในทุกสถานการณ์

ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ หลายคนกำลังปรับตัว ปรับใจ ปรับแนวคิด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างลงตัว บางคนกำลังกังวล จนถึงขั้นจิตตก กำลังต้องการกำลังใจ หรือคำแนะนำเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้น ปรับวิธีคิดให้มีความสุขได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์รอบตัวที่บีบรัดทุกขณะ

โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด Executive Coach ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy มีแนวคิดในอีกมุมหนึ่งมาแบ่งปัน

“คำแนะนำอาจไม่สำคัญเท่ากับการตอบคำถามตัวเอง
ในคำถามหนึ่งคำถาม แต่ละชีวิตอาจจะตอบไม่เหมือนกัน”
โค้ชจิมมี่ ได้ฝากคำถาม 5 ข้อ ที่จะช่วยพาเราไปข้างหน้า  ซึ่งไม่ว่าจะอยุ่ในสถานการณ์ไหน ให้ทุกคนได้ลองถามคำถามนี้กับตัวเอง

   
    5 คำถาม ที่พาเราไปข้างหน้า

    ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁


    คำถามที่ 1
คุณต้องการให้ชีวิตของคุณจากวันนี้ มีหน้าตาเป็นอย่างไร ?
    คำถามที่ 2 มีใครบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือคุณ ให้ไปถึงที่นั่นได้?
    คำถามที่ 3 มีอะไรในตัวคุณที่ยังขาดหายไป และเป็นสิ่งที่คุณต้องเติมเต็ม เพื่อให้ชีวิตของคุณ เป็นอย่างที่คุณต้องการ ?
    คำถามที่ 4 ถ้าโลกนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้ ไม่มีอุปสรรคใดๆ เลย คุณจะทำสิ่งใดเพื่อให้ชีวิตประสบผลสำเร็จ และมีความสุข ?
    คำถามที่ 5 ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการแล้ว ชีวิตที่เหลืออยู่ คุณจะดำรงชีวิตเพื่อใคร? และทำอะไรเพื่อคนอื่น ?
 
และไม่ว่าคำตอบของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

คำตอบนั้นไม่มีผิด ไม่มีถูก

ขอเพียงให้อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอันดี คำตอบที่ได้รับ เปรียบเสมือนการปักหมุด Location แผนที่ชีวิตของคุณ ลงบน Google Map คุณจะเป็นผู้เลือกใช้พาหนะ  

เลือกเส้นทาง และเริ่มออกเดินทางไปในจุดที่ต้องการได้ทันทีที่ต้องการ

“ชีวิตมีความหมาย ค้นหาให้เจอ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data)

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 1. บริษัทมีความจำเป็นเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท อันรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 2. บริษัทมีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ 3. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องต่างๆ 4. บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

Save