การพัฒนาผู้นำองค์กร
เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

การสร้างและพัฒนาผู้นำให้แข็งแรงจากภายใน
ผ่านทักษะ Life Coach

หลักสูตร The Eureka of Coaching
Program มาตรฐาน ICF

หลักสูตรการเป็นโค้ชระดับอาชีพตามมาตรฐาน ICF
และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรออนไลน์
เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คอร์สออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คอร์สของเรา

Jimi The Coach,

'โค้ชจิมมี่' พจนารถ

โค้ชจิมมี่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi the Coach Group) เป็นที่รู้จักในวงการ Human Resources  & Organization Development, Trainer และ Consultant ในด้านการพัฒนาบุคลากร และวงการ Life Coach & Executive Coach ปัจจุบันเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงที่อยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทย

ประสบการณ์การโค้ชชิ่ง

"หากวันนี้เราไม่รู้ว่า
เรายึดถืออะไรอยู่
เราจะเอาอะไรมา
ปล่อยวาง"

"หากวันนี้เราไม่รู้ว่า
เรายึดถืออะไรอยู่
เราจะเอาอะไรมา
ปล่อยวาง"

"หากวันนี้เราไม่รู้ว่า
เรายึดถืออะไรอยู่
เราจะเอาอะไรมา
ปล่อยวาง"

การพัฒนาผู้นำองค์กรเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน​

เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กร

บริการของเรา

1. One On One Executive Coaching
การโค้ชแบบส่วนบุคคล ปลดล็อคทุกข้อจำกัดในการบริหารงาน

2. Leadership From Within
หลักสูตร 2 วัน พัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายใน

3. Group Coaching
การโค้ชแบบกลุ่ม ก้าวไปสู่ความสำเร็จของทีม และองค์กร

4. Coaching Skill - Leader As Coach
ทักษะการโคช้สำหรับผู้นำ สู่การเป็น Internal Coach

5. Coaching for Feedback/Mentoring
ต่อยอดทักษะการโค้ช วิธีการสื่อสาร การให้ Feedback

6. Coaching for Decision Making
ต่อยอดทักษะการโค้ช ในกระบวนการตัดสินใจ

7. Coaching for Potentials Enhancement/Career Coaching
พัฒนาศักยภาพ การเติบโตในองค์กร ทั้งของตนเองและทีมงาน

8. Leading Change Coaching
รับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม สร้างความร่วมมือ และเกิดความเข้าใจอันดี

9. Coaching Practice With JTC Mentor
พัฒนาทักษะการโค้ช ด้วยการฝึกโค้ชจริงกับ Master Coach

10. Online Session – Webinar
ต่อยอดการเรียนรู้หลังเลิกงาน ครั้งละ 1-2 ชม. ทาง Webinar

11. Follow Up Coaching
แบ่งปันประสบการณ์ผ่านกระบวนการ Facilitation และ Group Coaching

12. Coaching Clinic
กระบวนการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านมาเรียนทักษะการโค้ช

หลักสูตรระยะสั้นและคอร์สออนไลน์

เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข​

หลักสูตร The Eureka of Coaching Program มาตรฐาน ICF

เพื่อเป็นโค้ชมืออาชีพและพัฒนาตนเอง

คอร์สแนะนำของเรา

PCLC Coach
ICF-MC Coach

Jimi The Coach Company Limited

33 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเรา